Usługi Biurowe Wojciech Kołsut oferuje obsługę firm w następującym zakresie:

• prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
• prowadzenia ewidencji ryczałtu,
• prowadzenia karty podatkowej,
• prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych a także organizacji non-profit (fundacji, stowarzyszeń),
• pełnej obsługi kadrowo-płacowej oraz ZUS,
• sporządzania sprawozdań wymaganych przez GUS.

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?
• pełne bezpieczeństwo prawne gwarantowane polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego,
• zapewniamy poufność przetwarzanych danych,
• reprezentujemy Państwa Firmę na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
• w ramach indywidualnych ustaleń osobiście odbieramy dokumentacje księgową,
• udzielamy porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
• pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy działalności i opodatkowania,
• pomagamy przy założeniu działalności gospodarczej, zawieszeniu, likwidacji itp.
• jesteśmy elastyczni i szanujemy wymagania Klienta.