Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:
• sporządzanie umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
• sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
• prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
• prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
• prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,

• prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
• prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
• prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
• sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb Urzędów Skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
• sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.